ก้าวสู่อาเซียน
   
 
   
สิงคโปร์
   
   
สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

คำขวัญของอาเซียน

"One Vision, One Identity, One Community"
" หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "
   
   
 
บทความ / บทวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
   
 
ข้อมูลน่ารู้
   
   
 
 

Last updated :December 28 2014 15:20:03

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : (074)317618, (074)317600 ต่อ 1811, 1805 โทรสาร : (074)317698 อีเมลล์ : ecba.tsu@gmail.com
ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม