ก้าวสู่อาเซียน
   
 
   
สิงคโปร์
   
   
สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

คำขวัญของอาเซียน

"One Vision, One Identity, One Community"
" หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "
   
   
 
บทความ / บทวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
   
 
ข้อมูลน่ารู้
   
   
 
 

Last updated :ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม