คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
 
ECBAKM
การจัดการความรู้
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Blog)
คณะกรรมการ
 
การจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

@ ปีการศึกษา 2563

@ ปีการศึกษา 2561


@ ปีการศึกษา 2560


@ ปีการศึกษา 2558
@ ปีการศึกษา 2557

 

@ กิจกรรม      
การสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA และกำหนด... การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
      กิจกรรมทั้งหมด...