คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
 
ECBAComplaint
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กลับหน้าหลัก

ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อเสนอแนะ จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อทางคณะฯ จะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้ผู้บริหารของคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน
ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
คณะฯ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง ระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน

=> แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย