คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ECBAAward
ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัล.
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล. กลับหน้าหลัก

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2566
 

 

 
 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2561
 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2560

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2559 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2558
 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2557 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2556

 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2555