คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ECBAAward
ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัล.
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล กลับหน้าหลัก

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****************************************************************************
ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****************************************************************************
ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****************************************************************************
ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****************************************************************************
ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2561
 
 
 *****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2560

*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2559

*****************************************************************************
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2558


*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2557

*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2556
*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2555

*****************************************************************************