คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
Dean
ผลงานทางวิชาการ
สายตรงคณบดี
 
สายตรงคณบดี กลับหน้าหลัก

 

 

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดีเป็นช่องทางที่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียน หรือ ความคิดเห็นถึงผู้บริหารของคณะฯ
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาคณะฯ


การส่งข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน
หากไม่ประสงค์ให้ทางคณะฯ ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม


การส่งข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
เพื่อทางคณะฯ จะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ผู้บริหารของคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน
ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
คณะฯ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้

   
ข้อเสนอแนะ หรือ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน