คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
 
 
ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
    ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- ประจำปี 2566

- ประจำปี 2565

- ประจำปี 2564

- ประจำปี 2563