คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
เว็บไซต์ใหม่
 
 
ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
    Q&A
   

Q&A

1. ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน วิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเท่าไหร่          

  • นิสิตสามารถตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน วิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้จากปฏิทินการศึกษาจากเว็บไซต์งานทะเบียนนิสิต https://enroll.tsu.ac.th เมนู ปฏิทินการศึกษา

 
 2. กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ดูได้จากที่ไหน          

  • กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา นิสิตสามารถตรวจสอบจากข่าวประกาศ เว็บไซต์ของงานทะเบียนนิสิต https://enroll.tsu.ac.th ในปีการศึกษานั้นๆ หรือสามารถตรวจสอบได้จาก เมนู ปฏิทินการศึกษา ในรายการ วันแจ้งชื่อนิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา     

3. ลงทะเบียนเรียนเมื่อไหร่          

  • นิสิตสามารถติดตามข้อมูลจากประกาศการลงทะเบียน จากเว็บไซต์งานทะเบียนของมหาวิทยาลัย https://enroll.tsu.ac.th

 4. สามารถทำงานระหว่างได้หรือไม่

  • นิสิตที่เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ที่ลงทะเบียนเรียนภาคสมทบ สามารถเรียนระหว่างทำงานได้ โดยไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียน

5. หลักสูตรไหนบ้างที่มีเรียนภาคสมทบ

  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ecba.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=331

6. เวลาทำการของสำนักงานคณะที่นิสิตสามารถติดต่อไป

  • สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธูรกิจ เปิดทำการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์  เวลา 08.00-17.00 น.