คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัล
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล กลับหน้าหลัก

ปี พ.ศ. 2565

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ปี พ.ศ. 2564

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ปี พ.ศ. 2563