คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
 
Event photos
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.66 ถึงวันที่ 31 พ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Internship site visit in Trang
 
     

Internship site visit in Trang

On 27th April, Ajarn Weena Leelaprasertsin visited students’ internship sites in Trang province (BAAC Trang and Agricultural Cooperative, Yantakhao branch)