คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 216