คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.66 ถึงวันที่ 30 พ.ย.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ คุณสิรวิชญ์ บุญสร้าง (Business Development Executive) บริษัท JOBTOPGUN
 
     

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ คุณสิรวิชญ์ บุญสร้าง (Business Development Executive) บริษัท JOBTOPGUN ในการเข้าหารือ และนำเสนอโครงการต่างๆ ที่สามารถร่วมดำเนินกิจกรรมกับทางคณะได้ อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบให้นิสิต โครงการInternship ส่งเสริมการฝึกงาน รวมถึงนำเสนอแพลตฟอร์มการสมัครงานและค้นหางาน เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา หรือ นิสิตที่จะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีความพร้อมในประกอบอาชีพและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ