คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 17 ก.ย.66 ถึงวันที่ 30 ก.ย.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ ได้รับการคัดเลือกผลงานและได้รับเกียรติเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค “SEC Capital Market Regional Seminar 2023”
 
     

ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ ได้รับการคัดเลือกผลงานและได้รับเกียรติเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค “SEC Capital Market Regional Seminar 2023” จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยมี ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “EEC ศักยภาพใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน” ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตลาดทุนด้วยการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ก.ล.ต. นักวิจัย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภูมิภาค

ดูย้อนหลัง: https://fb.watch/n3NrzR6DUC/?mibextid=cr9u03