คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 20 ม.ค.66 ถึงวันที่ 31 ม.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เคทเรียลเอสเตท จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     

บริษัท เคทเรียลเอสเตท จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด