คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการจัดโครงการ Stakeholders สัมพันธ์: ศิษย์ปัจจุบันพบครูแนะแนวและผู้เรียนเป้าหมายหลักสูตรเทียบ
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการจัดโครงการ Stakeholders สัมพันธ์: ศิษย์ปัจจุบันพบครูแนะแนวและผู้เรียนเป้าหมายหลักสูตรเทียบ จัดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ร้านมหัศจรรย์เกาะยอ