คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.พ.65 ถึงวันที่ 28 ก.พ.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสโมสรนิสิตคณะฯ ร่วมมอบสิ่งของและเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือ นางสาวณิชาธร จิตระพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เนื่องจากประสบอัคคีภัย
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสโมสรนิสิตคณะฯ ร่วมมอบสิ่งของและเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือ นางสาวณิชาธร จิตระพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เนื่องจากประสบอัคคีภัย  ณ บ้านพักเลขที่ 912 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น