คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการ EC.B.A.สานฝันปันรักวันเด็ก
 
     

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการ EC.B.A.สานฝันปันรักวันเด็ก โดยได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น อาหารกลางวัน และไอศกรีม ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 8 มกราคม 2565

ขอขอบคุณบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ได้ร่วมสมทบเงินและสิ่งของในกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้

#คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา