คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา