คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการจัดการความรู้ หัวข้อ การสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ การสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 216 และระบบออนไลน์ (WebEx) โดยมี อาจารย์นฤมล ฐานิสโร และอาจารย์มาตา สินดำ เป็นวิทยากร