คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
 
     

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยมีประเด็นการอบรม ได้แก่ แนวโน้มและการออกแบบการวิจัย และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง