คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต้อนรับตัวแทนจากมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 
     

คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต้อนรับตัวแทนจากมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เพื่อหารือและเชิญนิสิต นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"