คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีและรองคณบดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Economic Management Master Degree Program, Faculty of Economic, North Sumatra Islamic University, Medan, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย
 
     

คณบดีและรองคณบดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Economic Management Master Degree Program, Faculty of Economic, North Sumatra Islamic University, Medan, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 44 ท่านซึ่งเดินทางมาเยือนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562ณ ห้องประชุม 216 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ