คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมปาริชาต