คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 216 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ