คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 การดำเนินงานตาม AUN QA และกำหนดแผนงานการจัดการความรู้
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 การดำเนินงานตาม AUN QA และกำหนดแผนงานการจัดการความรู้ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 216